Kolędy

W wielu klasztorach karmelitańskich do dzisiaj pielęgnowana jest tradycja wspólnego kolędowania karmelitów bosych i karmelitanek bosych.

Karmel w ten sposób oddaje cześć Dzieciątku Jezus, Wcielonej Miłości Bożej. Tradycja ta sięga korzeniami do św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża, którzy wielkim kultem otaczali Człowieczeństwo Jezusa.

Bóg dał nam swojego Syna, który stał się naszym Bratem. Odpowiadając na tak wielką miłość i pielęgnując nasze karmelitańskie tradycje, chcemy Mu śpiewać – “Małemu, Dzieciątku”. Bóg rzeczywiście rodzi się w Karmelu – posłuchajcie!

Więcej informacji:

www.dumanie.pl