5 chlebów + 2 ryby - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD
parallax background

5 chlebów + 2 ryby

Rozdawać się – tak wygląda Wieczność pośrodku czasu!

5 chlebów i 2 ryby wystarczyło, by nasycić głód tysięcy. Tak działa Twój Mistrz Jezus. Tam, gdzie się pojawi wszystko się zmienia: twarde serca zaczynają bić miłością, smutna przeszłość staje się kapitałem mądrości, przyszłość oddechem nadziei, a teraźniejszość momentem, w którym to, co słabe zwycięża a to, czego mało pomnaża się.

5 chlebów i 2 ryby to kilka zdań na każdą niedzielę roku. To życiowe echo niedzielnej Ewangelii. Przyjmij je, a Bóg swoją mocą pośród codzienności pomnoży ten pokarm! "On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi".

15 maja 2021

JESTEŚ NIEBEM I IDZIESZ DO NIEBA – Niedziela Wniebowstąpienia

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie […]
8 maja 2021

KOCHAĆ I BYĆ MIŁOŚCIĄ – 6 Niedziela Wielkanocna

Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w […]
1 maja 2021

TRWAĆ TO KOCHAĆ, TO BYĆ SOBĄ – 5 Niedziela Wielkanocna

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi […]
24 kwietnia 2021

PAN JEST MOIM PASTERZEM – 4 Niedziela Wielkanocna

Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, […]
17 kwietnia 2021

WIERZYSZ W CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE? – 3 Niedziela Wielkanocna

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł […]
10 kwietnia 2021

TOMASZ NAJWIERNIEJSZY – 2 Niedziela Wielkanocna

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: “Pokój wam!” […]
3 kwietnia 2021

KOCHA, WIDZI I WIERZY – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła […]
27 marca 2021

WIELKOŚĆ PROSTOTY – Niedziela Palmowa B

Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed […]
20 marca 2021

CHCĘ WIDZIEĆ BOGA – 5 Niedziela Wielkiego Postu B

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili […]
13 marca 2021

WYWYŻSZONA MIŁOŚĆ – 4 Niedziela Wielkiego Postu B

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak […]
6 marca 2021

KIEDY BÓG SIĘ GNIEWA – 3 Niedziela Wielkiego Postu B

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. […]
27 lutego 2021

ZACZNIJ OD ŚRODKA – 2 Niedziela Wielkiego Postu B

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco […]
20 lutego 2021

PRÓBA WOLNOŚCI – 1 Niedziela Wielkiego Postu B

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, […]
13 lutego 2021

ZAWALCZ O SWOJE WNĘTRZE – 6 Niedziela Zwykła B

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do […]
6 lutego 2021

UZDRAWIAJĄCA POSTAWA SŁUŻENIA – 5 Niedziela Zwykła B

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. […]
30 stycznia 2021

WOBEC DOBRA ZŁO KRZYCZY – 4 Niedziela Zwykła B

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak […]
23 stycznia 2021

NAWRÓCENIE, WALKA O PRZYJAŹŃ – 3 Niedziela Zwykła B

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w […]
16 stycznia 2021

MIESZKAM U CIEBIE – 2 Niedziela Zwykła B

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus […]
9 stycznia 2021

BÓG CIESZY SIĘ TOBĄ – Niedziela Chrztu Pańskiego B

Jan Chrzciciel tak głosił: “idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was […]
3 stycznia 2021

5 chlebów + 2 ryby = karmelitański komentarz do Ewangelii

5 chlebów i 2 ryby – tak niewiele dzięki Jezusowi nakarmiło tak wielu. On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy […]