5 chlebów + 2 ryby - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD
parallax background

5 chlebów + 2 ryby

Rozdawać się – tak wygląda Wieczność pośrodku czasu!

5 chlebów i 2 ryby wystarczyło, by nasycić głód tysięcy. Tak działa Twój Mistrz Jezus. Tam, gdzie się pojawi wszystko się zmienia: twarde serca zaczynają bić miłością, smutna przeszłość staje się kapitałem mądrości, przyszłość oddechem nadziei, a teraźniejszość momentem, w którym to, co słabe zwycięża a to, czego mało pomnaża się.

5 chlebów i 2 ryby to kilka zdań na każdą niedzielę roku. To życiowe echo niedzielnej Ewangelii. Przyjmij je, a Bóg swoją mocą pośród codzienności pomnoży ten pokarm! "On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi".

21 kwietnia 2024

PAN JEST MOIM PASTERZEM – 4 Niedziela Wielkanocna

Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, […]
13 kwietnia 2024

WIERZYSZ W CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE? – 3 Niedziela Wielkanocna

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł […]
6 kwietnia 2024

TOMASZ NAJWIERNIEJSZY – 2 Niedziela Wielkanocna

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: “Pokój wam!” […]
30 marca 2024

KOCHA, WIDZI I WIERZY – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła […]
23 marca 2024

WIELKOŚĆ PROSTOTY – Niedziela Palmowa

Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed […]
16 marca 2024

CHCĘ WIDZIEĆ BOGA – 5 Niedziela Wielkiego Postu

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili […]
9 marca 2024

WYWYŻSZONA MIŁOŚĆ – 4 Niedziela Wielkiego Postu

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak […]
2 marca 2024

KIEDY BÓG SIĘ GNIEWA – 3 Niedziela Wielkiego Postu

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. […]
24 lutego 2024

ZACZNIJ OD ŚRODKA – 2 Niedziela Wielkiego Postu

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco […]
17 lutego 2024

PRÓBA WOLNOŚCI – 1 Niedziela Wielkiego Postu

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, […]
10 lutego 2024

ZAWALCZ O SWOJE WNĘTRZE – 6 Niedziela Zwykła B

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do […]
3 lutego 2024

UZDRAWIAJĄCA POSTAWA SŁUŻENIA – 5 Niedziela Zwykła B

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. […]
27 stycznia 2024

WOBEC DOBRA ZŁO KRZYCZY – 4 Niedziela Zwykła B

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak […]
20 stycznia 2024

NAWRÓCENIE, WALKA O PRZYJAŹŃ – 3 Niedziela Zwykła B

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w […]
13 stycznia 2024

MIESZKAM U CIEBIE – 2 Niedziela Zwykła B

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus […]
6 stycznia 2024

BÓG CIESZY SIĘ TOBĄ – Niedziela Chrztu Pańskiego B

Jan Chrzciciel tak głosił: “idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was […]
29 maja 2022

JESTEŚ NIEBEM I IDZIESZ DO NIEBA – Niedziela Wniebowstąpienia

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie […]
20 maja 2022

KOCHAĆ I BYĆ MIŁOŚCIĄ – 6 Niedziela Wielkanocna

Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w […]
14 maja 2022

TRWAĆ TO KOCHAĆ, TO BYĆ SOBĄ – 5 Niedziela Wielkanocna

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi […]
26 lutego 2022

CHOROBA SZCZEGÓŁÓW – 8 Niedziela Zwykła C

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: “Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie […]
19 lutego 2022

JAK PRZEBACZAĆ – 7 Niedziela Zwykła C

Jezus powiedział do swoich uczniów: “Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się […]
12 lutego 2022

BŁOGOSŁAWIĆ I BYĆ DAREM – 6 Niedziela Zwykła C

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z […]
5 lutego 2022

SKOMPROMITOWAĆ BOGA – 5 Niedziela Zwykła C

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; […]
29 stycznia 2022

KAŁUŻA CZY OCEAN? – 4 Niedziela Zwykła C

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym […]
22 stycznia 2022

ŻYJ TYM, CO DZIŚ – 3 Niedziela Zwykła C

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i […]
14 stycznia 2022

WYJŚĆ Z CIASNOTY – 2 Niedziela Zwykła C

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa […]
7 stycznia 2022

WEJŚCIE W OTCHŁAŃ ZŁA – Niedziela Chrztu Pańskiego C

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: “Ja was […]
1 stycznia 2022

MASZ BOSKIE POCZĄTKI – 2 Niedziela po Bożym Narodzeniu

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez […]
25 grudnia 2021

ZAJMIJ SIĘ SPRAWAMI OJCA – Niedziela Świętej Rodziny

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody […]
18 grudnia 2021

WYDOBYWAJ DOBRO Z INNYCH – 4 Niedziela Adwentu C

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy […]
11 grudnia 2021

NAJPROSTSZE, CZYLI NAJTRUDNIESZE – 3 Niedziela Adwentu C

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a […]
4 grudnia 2021

POKORA, ZGODA NA SIEBIE – 2 Niedziela Adwentu

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz […]
27 listopada 2021

ŚWIADOMIE ŻYĆ – 1 Niedziela Adwentu

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć […]
3 stycznia 2021

5 chlebów + 2 ryby = karmelitański komentarz do Ewangelii

5 chlebów i 2 ryby – tak niewiele dzięki Jezusowi nakarmiło tak wielu. On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy […]