Cytra i flety

"Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszyscy grający na cytrze i na flecie". Rdz 4,21

121 strun tworzy moją liturgiczną cytrę, czyli PSALTERION, a trzy flety proste (sopran, alt i tenor) dodają najstarszemu instrumentowi muzycznemu, pasterskich przestrzeni. W używaniu tych muzycznych narzędzi trudno mówić, że jestem muzykiem, a więc powiem bez ogródek: jestem po prostu muzykantem, pasjonatem prostoty brzmienia.

Obejrzyj


Zobacz

Sesje & Koncerty

fot. Kamil Kucharski, o. Mariusz Wójtowicz OCD


Pisze św. Atanazy Wielki

Podobnie jak artysta, za pomocą dobrze nastrojonej cytry, łącząc umiejętnie dźwięki niskie, wysokie, średnie i inne tworzy jedną melodię, tak też i Mądrość Boża dzierżąc w swych dłoniach wszechświat cały niby cytrę, łączy byty ziemskie, nadziemne i niebieskie, zestawia całość z poszczególnymi częściami, wszystkim kieruje swą wolą i rozkazem. W ten sposób tworzy jeden świat i jeden porządek świata pełen harmonii i piękna. To samo Słowo Boga, które pozostaje nieporuszone u Ojca, wszystko porusza stosownie do natury rzeczy, a zgodnie z wolą Ojca. Wszystkie stworzenia od Niego otrzymują życie i wyznaczone naturą trwanie oraz przez Niego tworzą podziwu godną prawdziwie Bożą harmonię.


Miejsca biblijne

Cytra

Rdz 4,21; 31,27; 1 Sm 10,5; 16,16; 18,10; 19,9; 2 Sm 6,5; 1 Krl 10,12; 1 Krn 13,7; 15,16.20.28; 16,5; 25,1.3.6; 2 Krn 5,12; 9,11; 20,28; 29,25; Ne 12,27, 1 Mch 4,54; Ps 33,2; 57,9; 71,22; 92,4; 98,5; 108,3; 149,3; 150,3; Syr 40,21; Iz 5,12; 16,11; 23,16; 24,8; 30,32; Ez 26,13; 1 Kor 14,7.

Flet

Rdz 4,21; 1 Sm 10,5; 1 Krl 1,40; 1 Mch 3,45; Ps 5,1; 150,4; Syr 40,21; Iz 5,12; 30,29; Jr 48,36; Dn 3,5.7.10.15; Mt 9,23; 1 Kor 14,7, Ap 18,22.