15 października - uroczystość św. Teresy od Jezusa - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

15 października – uroczystość św. Teresy od Jezusa

Święta Teresa od Jezusa odchodzi do wieczności w Alba de Tormes, 4 października 1582. To właśnie w tym dniu wprowadzano reformę kalendarza, „przesuwając” czas prawie o dwa tygodnie. Pogrzeb Matki Karmelu odbył się 15 października 1582. Jej ostatnie słowa brzmią: “Panie, jestem córką Kościoła”.