6. dzień nowenny do Dzieciątka Jezus – TRZEJ KRÓLOWIE - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

6. dzień nowenny do Dzieciątka Jezus – TRZEJ KRÓLOWIE

O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.