AKT OFIAROWANIA na zakończenie Szkaplerznej Nowenny Oddania - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

AKT OFIAROWANIA na zakończenie Szkaplerznej Nowenny Oddania

Matko i Królowo Karmelu! Kiedy noszę szkaplerz, znak mojej przynależności do Ciebie, wiem, że Ty teraz i zawsze jesteś ze mną, aby mnie chronić i prowadzić. Ucz mnie być podobnym do Ciebie, być prostym, otwartym i czystym sercem – jak Ty.

Pomóż mi formować moje wnętrze na wzór Twego serca, tak, abym moje myśli, uczucia i pragnienia wyzwolił z niewoli zajmowania się sobą i wprowadził je w przestrzeń Bożej Wolności. Tak jak Ty chcę czuwać, słuchać, przyjmować. Wskaż mi drogę do wewnętrznej ciszy, gdzie będę mógł chwalić i radować Boga tak jak Ty, przez to, że pozwolę Mu we mnie być Bogiem.

Święta Matko Boga, pragnę być przyobleczony w Twoje duchowe piękno, dlatego też proszę Cię o łaskę, aby szkaplerz zawsze przypominał mi o wielkich rzeczach, które Bóg chce mi uczynić, tak jak uczynił Tobie.

Pomóż mi oddać siebie Bogu całkowicie, w zaufaniu, że On zawsze wie, co jest dla mnie najlepsze. O to proszę Ciebie, Łaskawa, Dobra, Miłościwa Dziewico Maryjo. Tobie się zawierzam. Amen.