Czy Zmartwychwstały spotkał się ze swoją Matką? - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Czy Zmartwychwstały spotkał się ze swoją Matką?

Pewnie wiele razy zastanawiałeś się dlaczego na kartach Ewangelii pośród wielu opisów spotkań ze Zmartwychwstałym nie ma ani jednego zdania na temat spotkania Maryi i Jezusa – Matki i Syna. Niektórzy mówią: Ona nie potrzebowała…; Jej wiara była bardzo silna…; Ona wierzyła cały czas w Zmartwychwstanie…

Jak podaje jednak wczesna tradycja chrześcijańska, po Zmartwychwstaniu Jezus ukazał się także swojej Matce. Zresztą to wydarzenie upamiętnia kaplica Najświętszego Sakramentu w Bazylice Grobu Pańskiego. Co ciekawe wielu Świętych w swoich pismach również potwierdza ten fakt niezwykłego spotkania dwóch sobie najbliższych Osób.

W tym klimacie chciałbym dzisiaj podzielić się z Tobą niezwykłym tekstem św. Teresy od Jezusa. Czytamy w Sprawozdaniu Duchowym (15) napisanym przez Świętą w Salamance z 15 na 16 kwietnia 1571 roku.

“Objawił mi jeszcze, jako w pierwszej zaraz chwili Zmartwychwstania swego ukazał się swej Matce Najświętszej, bo już prawie upadała pod nawałem swego męczeństwa. Duszę miała tak na wskroś mieczem boleści przeszytą, że nawet ujrzawszy już Jego zmartwychwstałego, nie od razu mogła przyjść do siebie i tą radością się cieszyć. Zrozumiałam z tego przez porównanie, jakie to było ono moje zranienie, jakże różne od tego! I jaka musiała być niezmierzona boleść tej Panny Najświętszej, kiedy już ta moja boleść wydała mi się tak wielką! Dodał jeszcze Pan, że długo naonczas pozostał ze swoją Matką, bo potrzeba było tego, aby Ją zupełnie pocieszył”.

W klimacie tego testu spróbuj wyobrazić sobie to spotkanie i doświadczyć na modlitwie tej niezwykłej radości, która towarzyszyła tak Jezusowi jak i Jego Matce.

Śmiałam się od innych częściej
I dziwiłam się rozpaczy
I myślałam, że znam szczęście
I znam to, co radość znaczy
Wiem już, co to być radosną

Wiem, że szczęścia jest przyczyną
Po raz drugi dziecko dostać
Wróconego z martwych Syna

z oratorium: Siedem Pieśni Maryi – Zmartwychwstanie

o. Mariusz Wójtowicz OCD