Drugi człowiek - sprawdzian, zadanie i dar - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Drugi człowiek – sprawdzian, zadanie i dar

Wyznacznikiem Twojej codziennej zażyłości z Jezusem jest drugi człowiek. Wiedziała o tym doskonale Teresa od Jezusa. Święta z Awili poprzedziła omawianie tematu modlitwy długim wstępem dotyczącym spraw potrzebnych do autentycznej przyjaźni z Jezusem. W swoim genialnym podręczniku pt. Droga Doskonałości obok pokory (chodzenia w prawdzie) i wyrzeczenia (wolności wewnętrznej) wymienia jako pierwszą miłość w formie konkretnej pracy nad własną osobowością.

Dlatego też drugi człowiek postawiony na Twojej drodze – przede wszystkim ten “niewygodny bohater codzienności”  jest:

  • SPRAWDZIANEM Twoich pokładów miłości i właściwego nimi gospodarowania; to Twój bliźni pokazuje Ci na ile jesteś cierpliwy, łaskawy, nie zazdrościsz, nie szukasz poklasku, nie unosisz się pychą, nie dopuszczasz się bezwstydu, nie szukasz swego, nie unosisz się gniewem, nie pamiętasz złego, nie cieszysz się z niesprawiedliwości lecz wspóweselisz się z prawdą, wszystko znosisz, wszystkiemu wierzysz, we wszystkim pokładasz nadzieję i wszystko przetrzymasz (por. 1 Kor 13).
  • ZADANIEM do odrobienia kiedy jednak widzisz, że brakuje Ci cierpliwości, łaskawości, wdzięczności, prostoty, pokory, skromności, pokoju, bezinteresowności, przebaczenia, serdeczności, determinacji, poświęcenia, ufności i pozytywnego spojrzenia.
  • DAREM codzienności na przeciw samotności i poczucia bezużyteczności. Ty potrzebujesz Jego a On Ciebie!

To ambitne wyzwanie, ale to właśnie ono prowadzi Cię do Tajemnicy Miłości, którą jest nasz Bóg.

Drugi człowiek jest lustrem Twojego Wnętrza!

Każdy człowiek, którego poznajesz, wie coś, czego Ty nie wiesz. Ucz się od ludzi!

Powodzenia!

o. Mariusz Wójtowicz OCD