Ecce nomen Domini Emmanuel - teledysk - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Ecce nomen Domini Emmanuel – teledysk

Narodzeniem się w czasie i w ludzkim ciele, Bóg połączył Niebo i Ziemię.

W moim najnowszym teledysku chcę pokazać właśnie to Boże “łączenie”. Stąd przestrzeń audiowizualną tej produkcji filmowej tworzą chorał i cytra, światło i ciemność, sacrum i profanum. Tym razem zamiast świątyni, dla gregoriańskich brzmień antyfony wybrałem miasto – świat człowieka, do którego przychodzi EMMANUEL, przynosząc POKÓJ i RADOŚĆ. A ja – człowiek idę przez ten świat zwiastując Jego NARODZENIE!

Ecce Nomen Domini Emmanuel,
Quod annuntiatum est per Gabriel,
hodie apparuit in Israel:
Per Mariam Virginem est natus Rex.
Eia! Virgo Deum genuit,
Ut divina voluit clementia.
In Bethlehem natus est,
Et in Jerusalem visus est,
et in omnem terram honorificatus est,
Rex Israel
.

Oto Imię Pana, które zostało,
obwieszczone przez Gabriela – Emanuel,
dzisiaj ukazał się w Izraelu.
Dzięki Maryi Dziewicy narodził się Król.
Och, Dziewica porodziła Boga,
Jak chciała tego łaskawość Boża.
Narodził się w Betlejem,
Widziany był w Jeruzalem,
a na całym świecie został uwielbiony,
Król Izraela.

śpiew i cytra
o. Mariusz Wójtowicz OCD

dźwięk
Paweł Gorczyca

zdjęcia
Dawid Gut

montaż
Marek Domagała

Błogosławionych Świąt!

o. Mariusz Wójtowicz OCD