Godzina Łaski z Niepokalaną - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Godzina Łaski z Niepokalaną

NIEPOKALANE POCZĘCIE – tę długo kształtującą się w ujęciu prawdę możesz przyjąć tylko rozumem oświeconym wiarą. Poczęta naturalnie przy udziale swoich rodziców Joachima i Anny, Maryja, ze względu na macierzyństwo wobec Jezusa, została przez Boga ochroniona przed skutkami grzechu pierworodnego.

Dogmat z 8 grudnia 1854 roku chce Ci pokazać niezwykłość Boga i Jego wolność w działaniu. Stwórca przygotował Maryję do niezwykłego zadania w historii zbawienia. Na mocy przewidzianych zasług Zbawiciela, Ona już uprzednio została odkupiona i tym samym zachowana od grzechu pierworodnego.

Maryja zatem jest “pełna łaski”, cała w bliskości Boga, cała piękna Jego Pięknem, cała doświadczająca pełni człowieczeństwa pośród prostoty życia, a zatem będąca blisko Ciebie – człowieka skalanego grzechem. Matka Chrystusa, podobnie jak Jej Syn Jezus Bóg i Człowiek, kocha, rozumie i współczuje.

Dlatego do Maryi zwróć się szczególnie w dzień upamiętniający Jej Poczęcie. Trwaj z Nią w GODZINIE ŁASKI, proś o świętość dla kapłanów i osób konsekrowanych oraz szczególnie módl się za tych duchownych i konsekrowanych, którzy przeżywają kryzys wiary, porzucają powołanie, Kościół i Boga.

Podczas objawień w Montichiari-Fontanelle, których odbiorczynią była włoska pielęgniarka Pierina Gilli (1911-1991), Matka Chrystusa prosiła:

„Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.

Owocem objawień stał się kult Matki Bożej Róży Duchownej. Warto dodać, że papież Paweł VI, pochodzący z Bresci, umieścił na swoim biurku figurkę Madonny z trzema różami.

o. Mariusz Wójtowicz OCD

Fot. rosamisticafontanelle.it