Ikony karmelitanek bosych - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Ikony karmelitanek bosych

Zakon karmelitański spotkał się z duchowością ikony już u swych palestyńskich początków. Stare kroniki pielgrzymów do Ziemi Świętej przekazują nam wiadomości o istnieniu w pierwszych dziesięcioleciach XIII wieku na wzgórzach Karmelu, pięknej kaplicy dedykowanej Dziewicy. Kaplica znajdowała się w centrum klasztoru zbudowanego przy źródle Eliasza, przez karmelitańskich eremitów. Nazywali oni siebie Braćmi Błogosławionej Dziewicy Maryi z Góry Karmel. Z wielkim prawdopodobieństwem w owej kaplicy, której ruiny zachowały się do naszych czasów, na miejscu centralnym znajdowało się wyobrażenie Maryi w formie ikony.

Niektóre klasztory kultywują i w obecnych czasach piękne tradycje sztuki ikonograficznej.

B-1-Anioł-Stróżm

Anioł Stróż
Karmel Spręcowo

B-2 Michał Archaniołm

Michał Archanioł
Karmel Spręcowo

B-6-Święta-Rodzina1m

Święta Rodzina
Karmel Spręcowo

B-7-Święta-Rodzina-2m

Święta Rodzina
Karmel Spręcowo


B-8 Ostatnia Wieczerzam

Ostatnia Wieczerza
Karmel Spręcowo

B-9 Niewyczerpany Kielichm

Niewyczerpany Kielich
Karmel Spręcowo

B-10-M-B-Nieustającej-Pomocym

M.B. Nieustającej Pomocy
Karmel Spręcowo

B-11-M-B-Różańcowam

M.B. Różańcowa
Karmel Spręcowo


B-12-Matka-Boża-Czułości-1m

M.B. Czułości
Karmel Spręcowo

B-13-Matka-Boża-Czułości-2m

M.B. Czułości
Karmel Spręcowo

B-14-M-B-Częstochowskam

M.B. Częstochowska
Karmel Spręcowo

B-15 Niepokalane Serce Maryim

Niepokalane Serce Maryi
Karmel Spręcowo


B-16 M B Ostrobramskam

M.B. Ostrobramska
Karmel Spręcowo

B-17 M B Fatimskam

M.B. Fatimska
Karmel Spręcowo

B-18 Jezus Emmanuel 1m

Jezus Emmanuel
Karmel Spręcowo

Ikony karmelitanek bosych

Jezus Emmanuel
Karmel Spręcowo


Ikony karmelitanek bosych

Jezus Emmanuel
Karmel Spręcowo

B-21-Krzyżm

Krzyż
Karmel Spręcowo

B-22 Pantokratorm

Pantokrator
Karmel Spręcowo

B-23 Ecce Homom

Ecce Homo
Karmel Spręcowo


B-24-św.-Annam

św. Anna
Karmel Spręcowo

B-25-św.-Mikołajm

św. Mikołaj
Karmel Spręcowo

B-26-św.-Barbaram

św. Barbara
Karmel Spręcowo

B-28 Jezus Miłosiernym

Jezus Miłosierny
Karmel Spręcowo


B-29 Michał Archanioł Wojownikm

Michał Archanioł Wojownik
Karmel Spręcowo