Karmelitańskie rekolekcje z postem Daniela - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Karmelitańskie rekolekcje z postem Daniela

INFORMACJA www.zaborowiec.pl

REZERWACJA www.zaborowiec.pl/rezerwacja

Zapraszamy do wspólnego przeżycia Rekolekcji z Postem Daniela:

  • wszystkich udręczonych problemami zdrowotnymi,
  • zatroskanych o zdrowie fizyczne i rozwój duchowy,
  • zainteresowanych profilaktyką zdrowia, racjonalnym żywieniem i roztropnym stylem życia,
  • potrzebujących odpoczynku, wyciszenia, pomocy duchowej,
  • pragnących przeżyć post w atmosferze radości,
  • oczekujących na spotkanie z Bogiem uzdrawiającym i przebaczającym.