Poświęcenie płatków róż ku czci Małej Tereski - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Poświęcenie płatków róż ku czci Małej Tereski

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus obiecała, że nie będzie odpoczywać w niebie. Zapewniała, że będzie spuszczać po swojej śmierci deszcz róż na ziemię.

Jestem pewna, że Pan Bóg pozwoli mi pełnymi rękami wylewać swoje łaski.

Do Matki Agnieszki, ówczesnej przeoryszy Karmelu, powiedziała:

Żadna prośba zaniesiona do mnie nie pozostanie bez odpowiedzi!

Cuda, które dzieją się do dnia dzisiejszego przez Jej wstawiennictwo są dowodem wypełnienia się słów tej obietnicy. Teresa jest bliska i pomaga. Naprawdę zsyła swój deszcz róż…