Trzecie Mieszkanie – Twoja Twierdza Wewnętrzna - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Trzecie Mieszkanie – Twoja Twierdza Wewnętrzna

„Takich dusz, sądzę, z łaski Bożej wiele jest na świecie; pragną one nie obrazić w niczym Boskiego Majestatu, wystrzegają się nawet grzechów powszednich, spełniają chętnie uczynki pokutne, mają swoje godziny wyznaczone do skupienia się w duchu, czasu dobrze i pożytecznie używają; ćwiczą się w uczynkach miłosiernych względem bliźnich, powściągliwe są w mowie i w ubraniu; domem też, jeśli go mają, pilnie zarządzają. Jest to bez wątpienia stan pożądany i nie widać, co by takim duszom mogło bronić dalszego, aż do ostatniego mieszkania, postępu. Pan im pewno pomocy swojej nie odmówi, skoro zechcą, bo piękne takie usposobienie ich wewnętrzne czyni je zdolnymi do otrzymania wszelkiej łask”. (T 3M 1,5)

Podsumowanie:

  • Symbol mieszkania: bogaty młodzieniec.
  • Stan człowieka: pełne uporządkowania życie, które może niestety rodzić pychę.
  • Odpowiedź: ufne posłuszeństwo.
  • Zadanie: dalsze porządkowanie siebie na płaszczyźnie świadomości.
  • Modlitwa: skupienie nabyte, trwanie w obecności Boga, rozważanie życia Jezus.
  • Chrystus: Wymagający Mistrz i Nauczyciel.
  • Postać biblijna: bogaty młodzieniec.