Twierdza Teresy - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Twierdza Teresy

śpiewa: Ewa Uryga & Janusz Szrom
chór: Twoje Niebo
tekst: o. Mariusz Wójtowicz OCD
muzyka: Józef Rusinowski

Przez długie lata żyłam smutną przeciętnością,
Upadając i powstając co dzień szukałam prawdy.
I tak znękana, chociaż chciałam odpocznienia,
Powierzyłam Mu swe życie, a On wyszeptał słowa:

Wiedz, Tereso, że od zawsze jestem cały Twój,
Wytrwałością zagarnęłaś całe serce me.
Nasza przyjaźń nigdy odtąd już nie zmieni się.
Jestem blisko: Ja – Twój Pan, Ja – Twój Bóg.

To z Nim spotkanie było źródłem nawrócenia,
Zrozumiałam, że pokora jest mym chodzeniem w prawdzie.
By na tej drodze Jego miłość wciąż płonęła,
On umocnił mnie swym Duchem i dał usłyszeć słowa:

Wiedz, Tereso, że od zawsze jestem cały Twój,
Wytrwałością zagarnęłaś całe serce me.
Nasza przyjaźń nigdy odtąd już nie zmieni się.
Jestem blisko: Ja – Twój Pan, Ja – Twój Bóg.

To modlitwa prowadzi tam, gdzie mieszkasz Ty…
I wołasz mnie, bym w duszy swej znów spotkała Cię.

A w tej twierdzy, ja na zawsze jestem cały Twój,
„Siedem mieszkań” pozwoliło byś poznała Mnie.
Żadna siła nie pozbawi cię bliskości tej.
Żyję w tobie: Ja – Twój Pan, Ja – Twój Bóg.