Tylko w Twoim Miłosierdziu - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Tylko w Twoim Miłosierdziu

Pochylając się dzisiaj nad tajemnicą Bożego Miłosierdzia, chcę Wam przybliżyć te “przestrzenie” Boga poprzez tekst św. Teresy od Dzieciątka Jezus i muzykę skomponowaną przez Pawła Bębenka.

Nagranie zostało zrealizowane w Krakowie, w którym udział wzięli: o. Mariusz Wójtowicz OCD (tenor), o. Damian Sochacki (baryton)i Piotr Chachura (bas). Nagranie zrealizował do własnego aranżu utworu Paweł Gorczyca.

Wizerunek Jezusa Miłosiernego pochodzi z kościoła Karmelitów Bosych w Poznaniu.

Poniżej, w ramach osobistej medytacji, pozostawiam Wam kilka kluczowych tekstów o MIŁOSIERDZIU autorstwa Małej Teresy.

Tylko w Twoim Miłosierdziu, Panie mój, nadzieja ma…

o. Mariusz Wójtowicz OCD


“Nie wiem, ale pewna jestem, że Miłosierdzie Boże pójdzie zawsze za nim [«małym kwiatkiem», jak siebie nazywała – przyp. J.M.], że nigdy nie przestanie on błogosławić drogiej Matki, która oddała go Jezusowi; po wieczne czasy radować się będzie, że jest jednym z kwiatów jej korony… Po wieczne czasy śpiewać będzie wraz z drogą Matką zawsze nową pieśń Miłości…”.
“Mój Boże! – zawołałam w głębi serca – czyż jedynie Twojej Sprawiedliwości mają się dusze oddawać na ofiarę?… Czyż Twoja Miłość Miłosierna nie potrzebuje ich także?… Jest ona powszechnie zapoznana i odrzucona. Oto serca, którym pragniesz jej udzielić, zwracają się do stworzeń i u nich żebrzą szczęścia i nędznego uczucia, zamiast rzucić się w Twoje Ramiona i przyjąć Twą nieskończoną Miłość…”.
“O! nigdy jeszcze słowa czulsze, o bardziej melodyjnym brzmieniu nie rozweseliły mej duszy; windą, która mnie uniesie aż do Nieba, są Twoje ramiona, o Jezu! A do tego nie potrzebuję wzrastać, przeciwnie, powinnam zostać małą, stawać się coraz mniejszą. O mój Boże, przewyższyłeś wszelkie moje oczekiwanie, toteż pragnę wyśpiewywać Twoje miłosierdzie”.
“Zrozumiała, że Kościół posiada Serce i że to Serce płonie Miłością, że jedynie Miłość pobudza członki Kościoła do działania i gdyby przypadkiem zabrakło Miłości, Apostołowie przestaliby głosić Ewangelię, Męczennicy nie chcieliby przelewać krwi swojej… Zrozumiałam, że Miłość zawiera w sobie wszystkie powołania, że Miłość jest wszystkim, obejmuje wszystkie czasy i wszystkie miejsca… jednym słowem – jest Wieczna! […] Zatem, uniesiona szałem radości zawołałam: O Jezu, Miłości moja… nareszcie znalazłam moje powołanie, moim powołaniem jest Miłość! Tak, znalazłam swoje miejsce w Kościele, a to miejsce, mój Boże, Ty sam mi ofiarowałeś… W Sercu Kościoła, mojej Matki, będę Miłością… w ten sposób będę wszystkim i moje marzenie zostanie spełnione!!!”.