Zakończenie nowenny do św. Teresy od Jezusa - WIECZNOŚĆ - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Zakończenie nowenny do św. Teresy od Jezusa – WIECZNOŚĆ

Plac św. Teresy od Jezusa w Awili

Modlitwa na zakończenie

Módlmy się: Boże, Ty pobudziłeś przez Ducha swojego świętą Teresę, aby ukazała Kościołowi drogę do zdobycia doskonałości; dozwól nam zawsze karmić się pokarmem jej niebiańskiej nauki i pałać pragnieniem prawdziwej świętości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

o. Dominik Wider OCD

Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1999