Żyć Bogiem - dobra lektura duchowa - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Żyć Bogiem – dobra lektura duchowa

„Bez względu na to, jak złe rzeczy uczyniłby ten, kto zaczął ją praktykować, niechaj jej nie porzuca, gdyż to modlitwa jest środkiem, dzięki któremu będzie mógł zawrócić, aby zaradzić złu, a bez niej będzie to o wiele trudniejsze. (…) A kto jej nie rozpoczął, na miłość Pana błagam go, niechaj nie pozbawia się takiego dobra. Nie ma się tu czego obawiać, a jedynie pragnąć”. – św. Teresa od Jezusa