4. dzień Nowenny do św. Teresy Benedykty od Krzyża PRAWDA - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

4. dzień Nowenny do św. Teresy Benedykty od Krzyża PRAWDA

Boże, wieczne źródło wszechrzeczy, dziękujemy Ci za wszystkie dary i łaski, którymi obdarzyłeś św. Teresę Benedyktę od Krzyża. Uczyniłeś ją dla nas światłem umiejętności i wzorem cnót. Przeto błagamy Cię, Nieskończony w majestacie i dobroci – tak jak ona Cię o to błagała – niech przyjdzie na ziemię Twoje królestwo! Niech będą uratowane dusze przez mękę i krew Syna Twego, ku większej chwale Twojej, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.