8. dzień Nowenny do św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

8. dzień Nowenny do św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego

U STÓP MARYI

Duchu Święty, natchnij mnie;
Miłości Boża, pochłoń mnie;
Po prawdziwej drodze prowadź mnie;
Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie;
Z Jezusem, błogosław mnie;
Od wszelkiego zła, od wszelkiej iluzji,
od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj mnie!

U stóp Maryi, mej kochanej Matki,
Odzyskałam życie.
O, wy wszyscy, którzy cierpicie, przyjdźcie do Maryi,
U stóp Maryi, odzyskałam życie.
Wasze zbawienie i wasze życie
Są u stóp Maryi.
Pozbądźcie się wszystkiego, co ziemskie.
Wasze zbawienie i wasze życie
Są u stóp Maryi.
U stóp Maryi,
Odzyskałam życie.
Wy, które mówicie, że jestem sierotą, popatrzcie:
Mam Matkę na wysokościach, w niebie.
Szczęśliwe dziecko takiej Matki!…
U stóp Maryi,
Odzyskałam życie.
Mieszkam w łonie mojej Matki;
Znalazłam tam mego Umiłowanego:
Czyż więc jestem sierotą?
U stóp Maryi,
Odnalazłam życie…

Módlmy się. Ojcze miłosierdzia, Boże wszelkiej pociechy, Ty udzieliłeś świętej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, pokornej córce świętej Teresy, daru kontemplacji tajemnic Twojego Syna i uczyniłeś ją świadkiem miłości i radości w Duchu Świętym,  daj nam, za jej wstawiennictwem, tak uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa,  abyśmy mogli się cieszyć objawieniem się Jego chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.