9. dzień Nowenny do św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

9. dzień Nowenny do św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego

CHODŹCIE, UWIELBIAJMY GO

Duchu Święty, natchnij mnie;
Miłości Boża, pochłoń mnie;
Po prawdziwej drodze prowadź mnie;
Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie;
Z Jezusem, błogosław mnie;
Od wszelkiego zła, od wszelkiej iluzji,
od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj mnie!

Do Miłości, do mojej Miłości,
Przyjdźcie, królowie ziemi,
Chodźcie, uwielbiajmy Go.
Wysławiam Jego wielkość, Moc naszego Stwórcy;
Chodźcie, uwielbiajmy Go.
Bo jesteśmy dziełem Jego rąk, Ceną Jego krwi: Chodźcie, uwielbiajmy Go.
Nie ma Boga podobnego do Niego:
Chodźcie, uwielbiajmy Go.
Nie zatrzymujcie się na tym, co ziemskie,
Bo wszystko jest nicością:
Chodźcie, uwielbiajmy Go.
Chodźcie wszyscy którzy jesteście na ziemi;
Nie zatrzymujcie się na tym, co ziemskie,
Bo wszystko jest marnością
I skończy się w jednej chwili,
Chodźcie, uwielbiajmy Go.
Jesteśmy tylko podróżującym
I wygnanymi na tej ziemi:
Chodźcie, uwielbiajmy Go.
To nasz Król, to nasz Ojciec:
Chodźcie, uwielbiajmy Go.
To On stworzył wszystko na ziemi:
Chodźcie, uwielbiajmy Go.
Upadnijmy Mu do stóp,
Dajmy Mu nasze serca:
Chodźcie, uwielbiajmy Go. Chodźcie Go wysławiać, błogosławić;
Powiedzmy ustami i sercem:
Nie ma Boga podobnego do Ciebie:
Chodźcie, uwielbiajmy Go.
Uwielbiajmy Trójcę Świętą, która jest jednym Bogiem.
O niepojęta tajemnico!
Chodźcie, uwielbiajmy Go.
O trzy potęgi, które są jednym!
O mocy!
Chodźcie, uwielbiajmy Go.
Jego dobroć, Jego miłosierdzie
Są dla sprawiedliwych.
Chodźcie, uwielbiajmy Go.
Cała ziemia, zwierzęta
Radują się z wielkim szacunkiem:
Chodźcie, uwielbiajmy Go.

Módlmy się. Ojcze miłosierdzia, Boże wszelkiej pociechy, Ty udzieliłeś świętej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, pokornej córce świętej Teresy, daru kontemplacji tajemnic Twojego Syna i uczyniłeś ją świadkiem miłości i radości w Duchu Świętym,  daj nam, za jej wstawiennictwem, tak uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa,  abyśmy mogli się cieszyć objawieniem się Jego chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.