Charakter - dany i zadany - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Charakter – dany i zadany

Żelazo żelazem się ostrzy, a człowiek urabia charakter bliźniego. Prz 27, 17

Czy mogę coś w sobie zmienić, czy raczej muszę pozostać taki, jaki jestem? Czy istnieją dobre lub złe charaktery? Otóż charakter jest Ci dany i zadany, to on określa wyjątkowość i niepowtarzalność Twojego istnienia. To zestaw możliwości, które definiują Twoje usposobienie i zachowanie. Natomiast Twoje codzienne zadanie polega na pełnej pokoju umiejętności oceny swoich mocnych i słabych stron z pragnieniem dobrego wykorzystania tego, co mocne i umocnienia tego, co jeszcze jest chwiejne i niestabilne.

Każdy z nas swój charakter buduje osobiście. W tym procesie Twoje otoczenie i informacje zwrotne od bliźnich są bardzo ważne. Oczywiście nie są one obiektywną prawda o Tobie, lecz na pewno wskazują obszary godne przepracowania. A zatem powodzenia w wyzwaniu poznawania samego siebie!

o. Mariusz Wójtowicz OCD