Ecce quam bonum - O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają! - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Ecce quam bonum – O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają!

“O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają!” 😇 To były moje obłóczyny w Czernej. Rok 1995. Nie pamiętam kto wtedy śpiewał te słowa… Ze wzruszeniem, 20 lat później w 2015 roku sam zaśpiewałem tę piękną antyfonę… 🙏🙏🙏 Zresztą sami posłuchacie. ❤


Psalm 133

O, jak dobrze i miło,
Gdy bracia w zgodzie mieszkają!
Jest to jak cenny olejek na głowie,
Który spływa na brodę,
Na brodę Aarona,
Sięgającą brzegu jego szaty.
Jest to jak rosa Hermonu,
Która spada na góry Syjonu.
Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo,
Życie na wieki wieczne.