4. dzień nowenny do św. Teresy od Jezusa - KLASZTOR WCIELENIA - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

4. dzień nowenny do św. Teresy od Jezusa – KLASZTOR WCIELENIA

Klasztor WCIELENIA

Miejsce wstąpienia św. Teresy do Karmelu

“Wiedział Boski Pan nasz, że nie zdołamy, tak jak należy, święcić, wielbić, sławić, wywyższać to święte Imię Ojca Przedwiecznego, gdyby On sam nie wspomógł naszej słabości”.
św. Teresa od Jezusa

Módlmy się:
Duch nasz jest ochoczy, ale umysł i ciało omdlałe (Mt 26, 41). Dlatego prosimy Cię, Panie, przez wstawiennictwo św. Teresy, wspieraj naszą słabość, umacniaj nas swoją łaską, abyśmy tego wszystkiego, co czynimy, nie spełniali ze względu na siebie ani ze względu na drugich, by się im przypodobać, lecz abyśmy we wszystkim jedynie i nieustannie wysławiali Twoje święte Imię. Prosimy Cię o tę łaskę szczególnie dla tych, za których modlimy się w tej nowennie.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Św. Tereso od Jezusa, módl się za nami!