Król pragnie Twego piękna... - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Król pragnie Twego piękna…

“Król pragnie Twego PIĘKNA”.

A zatem tego zwyczajnego i nadzwyczajnego,
domowego i rodzinnego,
powołaniowego i zawodowego,
codziennego i odświętnego,
małego i wielkiego,
ziemskiego i wiecznego
PIĘKNA w każdej postaci
Wam życzę
Kochane Mamy, Babcie, Siostry, Ciocie,
Kuzynki, Siostry Zakonne
i wszystkie spotykane na mojej drodze PANIE.

To codzienność i zwyczajność spotkań,
uczy nas przyjaźni
i buduje piękne znajomości.

Dziękuję Wam!

“Zapamiętaj sobie, ilekroć wchodzi do twego pokoju kobieta, zawsze wstań, chociaż byłbyś najbardziej zajęty. Wstań, bez względu na to, czy weszła matka przełożona, czy siostra Kleofasa, która pali w piecu. Pamiętaj, że przypomina ci ona zawsze służebnicę Pańską, na imię której Kościół wstaje. Pamiętaj, że w ten sposób płacisz dług czci twojej Niepokalanej Matce, z którą ściślej jest związana ta niewiasta niż ty. W ten sposób płacisz dług wobec twej rodzonej Matki, która ci usłużyła własną krwią i ciałem…Wstań i nie ociągaj się, pokonaj twą męską wyniosłość i władztwo…Wstań nawet wtedy, gdyby weszła najbiedniejsza z Magdalen… Dopiero wtedy będziesz naśladować Twego Mistrza, który wstał z tronu po prawicy Ojca, aby zstąpić do Służebnicy Pańskiej… Wtedy dopiero będziesz naśladował Ojca Stworzyciela, który Ewie na pomoc przysłał Maryję…Wstań, bez zwłoki, dobrze ci to zrobi”.

Kardynał Stefan Wyszyński