Litania do Świętego Józefa - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Litania do Świętego Józefa

śpiew: o. Mariusz Wójtowicz OCD, Piotr Uznański, Piotr Mężyk, Paweł Gorczyca, Tomasz Wojtasik, Jakub Mlost

dźwięk: Paweł Gorczyca
scenariusz ǀ reżyseria ǀ montaż ǀ kierownictwo produkcji: Marek Domagała
dron: Łukasz Ciechanowski
zdjęcia: Dawid Gut

Teledysk został zrealizowany przez duet produkcyjny „W ogrodach Karmelu – o. Mariusz Wójtowicz OCD & Marek Domagała”

pomysłodawca ǀ menadżer projektu: o. Mariusz Wójtowicz OCD
mecenat: Stowarzyszenie Mężczyźni Świętego Józefa

Dziękujemy naszym darczyńcom. Szczególne wyrazy wdzięczności dla Parafii pw. św. Józefa w Krakowie-Podgórzu za gościnę i życzliwą pomoc Księdza Proboszcza Antoniego Bednarza.

Nagrania zrealizowano w kościele pw. św. Józefa w Krakowie-Podgórzu
Rok Świętego Józefa 2021


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Ustanowił go panem domu swego.
O. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen