Mała Arabka - Nasza bliska z Galilei - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Mała Arabka – Nasza bliska z Galilei

Wielka Mistyczka, Święta siostra Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, zwana Małą Arabką – Karmelitanka Bosa z Betlejem, której 33 letnie życie na ziemi było tak niezwykłe…

Czy może być wzorem i pomocą we współczesnym świecie dla dzieci, młodzieży, małżonków i innych osób?

Tak! Z całą pewnością!

Poznając bliżej Jej bogate życie, pełne nadzwyczajnych darów jakimi została obdarzona (lewitacje, wizje, stygmaty, proroctwa, uniesienia anielskie i inne) oraz jej zdecydowanie w walce z szatanem, zauważamy że radykalnie wszystko a przede wszystkim swoją wolę oddawała Najwyższemu Bogu. Ta wyjątkowa osoba, zarazem tak zwyczajna, z tyloma po ludzku ujmując porażkami, stała się naszą bliską – Siostrą z Galilei…

Wciąż uczy nas pielgrzymowania po ziemi w kontakcie z całym bogactwem życia niewidzialnego – duchowego, którym Pan Bóg ludzi obficie obdarowuje. Obok obecności Trójcy Przenajświętszej, Matki Bożej, jest też rzeczywistość Aniołów, świętych, dusz czyśćcowych, ale też i rzeczywistość podstępnego złego ducha który nieustanie nęka i oskarża.  Żeby się nie pogubić w światach zarówno ziemskim jak i duchowym, które są pełnymi iluzji, zagmatwane fałszem, ta która nazywa siebie „Małym Nic” podpowiada nam z jakich drogowskazów korzystać…

Najważniejsza jest pokora a więc pokładanie całej ufności w naszym Stworzycielu, dlatego święta Maria nam radzi:

„Wzywajcie Boskiego Ducha na początku waszej modlitwy, uznajcie waszą słabość, waszą biedę. Idźcie do Jezusa, proście Jezusa, żeby was oświecił, żeby przyciągnął was do Siebie. We wszystkich sprawach nie ufajcie sobie, obawiajcie się przed każdym waszym działaniem, przed każdą pracą łączcie się z Nim: Przed modlitwą, przed pracą łączcie się z Jego Duchem, kiedy przebywał na ziemi… Przed każdym waszym działaniem wzywajcie światła, łaski Ducha Świętego, mówcie:” Mój Boże, zmiłuj się nade mną, przyjdź mi z pomocą”.

„Panie, ulituj się nad nami. Twoje serce jest nieskończenie łagodne. Postępuj z nami, Panie, według Twego miłosierdzia”.

Anna i Bogusław Hudziak