Matka podobna do Dziecka - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Matka podobna do Dziecka

O każdym dziecku, które rodzi się na ten świat, przyjaciele mogą powiedzieć, że jest podobne do swej matki. Był to pierwszy przypadek w czasie, kiedy każdy mógł powiedzieć, że Matka jest podobna do Dziecka. Oto piękny paradoks o Dziecięciu, które stworzyło swoją Matkę; Matka także była tylko dzieckiem. Był to również pierwszy raz w historii tego świata, kiedy można było pomyśleć, że niebo jest gdziekolwiek indziej niż “gdzieś tam, w górze”. Mając swe Dziecię w ramionach, Maryja spoglądała teraz w dół na Niebo.

W najbrudniejszym miejscu na świecie, w stajni, narodziła się Czystość. Ten, który miał być później zamordowany przez ludzi działających jak zwierzęta, znajdował się wśród zwierząt. Ten, który miał nazwać siebie “chlebem żywym, który zstąpił z nieba” (por. J 6,51), został złożony w żłobie – dosłownie: w miejscu, z którego się je. Stulecia wcześniej Żydzi oddawali cześć złotemu cielcowi, a Grecy osłowi. Ludzie kłaniali się im tak, jak przed Bogiem. Wół i osioł byli teraz obecni, by złożyć swoje niewinne zadośćuczynienie, chyląc łby przed swoim Bogiem.

Fulton J. Sheen “Życie Jezusa Chrystusa”