Me życie jest cieniem - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Me życie jest cieniem

tekst: św. Teresa od Dzieciątka Jezus
muzyka: Karmelici Bosi

Me życie jest cieniem, me życie jest chwilką,
Co ciągle ucieka i ginie.
By kochać Cię, Panie tę chwilę mam tylko,
Ten dzień dzisiejszy jedynie.

O jutro się modlić nie jestem w stanie,
Choć nie wiem jak życie popłynie.
Dziś strzeż mnie, dziś tylko, o Panie,
Przez dzień dzisiejszy jedynie.

Gdy myślę o jutrze przejmuje mnie trwoga,
Tak smutno na łez tej dolinie.
Lecz próby, pragnę, cierpieć dla Boga,
Przez dzień dzisiejszy jedynie.

Przy Sercu Twym blisko nie smucę się znojem,
Ni walką i trudem to minie.
Ach, weź mnie, o Jezu i w Sercu skryj swoim, Na dzień dzisiejszy jedynie.

Ach, skończy się wkrótce to moje wygnanie,
Wiecznego blask zalśni mi Słońca.
I śpiewać Ci będę na wieki, o Panie,
To dzisiaj bez końca.