Modlić się - sprowadzać umysł w głąb serca - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Modlić się – sprowadzać umysł w głąb serca

Droga duchowego wzrostu wymaga MODLITWY. Czym ona jest? Jak ją przeżywać?

Fragmenty rozważań ks. Henriego J.M. Nouwen’a zamieszczonymi na kartach książki Droga serca dają wiele światła w tej przestrzeni.


Stale się modlić – cel pustelniczego życia.

Czym jest Twoja wewnętrzna pustelnia? Kliknij i czytaj tutaj.

Modlić się, znaczy sprowadzić swój umysł w głąb serca i stanąć tam przed obliczem zawsze obecnego, wszystkowidzącego Pana w Tobie.

Modlitwa jest przebywaniem w obecności Boga z umysłem wprowadzonym do serca, to znaczy do tego miejsca naszej osoby, gdzie nie ma podziałów i różnic, gdzie jesteśmy całkowicie jednością. Tam mieszka Duch Boży i tam ma miejsce wielkie spotkanie. Tam serce przemawia do serca, ponieważ tam stoimy prze obliczem Pana, wszystkowidzącego, w nas.

Modlitwa serca jest modlitwą prawdy.

Modlitwa serca jest w istocie drogą do czystości serca, która uzdalnia nas do widzenie rzeczywistości naszego życia.

wybrał o. Mariusz Wójtowicz OCD