Oryginał czy kopia świętości? - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Oryginał czy kopia świętości?

Każdego dnia naśladuj Jezusa i korzystaj z podpowiedzi Świętych, lecz na tej drodze bądź wyjątkowo oryginalny tzn. ani nie kopiujący, ani nie do skopiowania. Bądź niepowtarzalny, jak niepowtarzalne jest Twoje życie!

Być świętym, to być jak Jezus. Owszem “podglądającym” współbraci i współsiostry w świętości, ale realizującym ją na swój niepowtarzalny sposób, według swoich niepowtarzalnych uzdolnień i w niepowtarzalnej relacji przyjaźni z Mistrzem.

  • Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! (Kpł 19,2)
  • «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały». (Iz 6,3)
  • Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. (1J 3,3)
  • W całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. (1P, 1,15-16)

Zatem ⤵⤵⤵

Bądź jak Bóg – bądź ŚWIĘTY!
Bądź jak Bóg – stań się CZŁOWIEKIEM!
Bądź jak JEZUS!

Mówiąc “CHCĘ BYĆ DOBRYM CZŁOWIEKIEM” mówisz tak naprawdę “CHCĘ BYĆ ŚWIĘTYM”, gdyż świętość jest doskonałą realizacją Twojego człowieczeństwa!

„Miłość jest duszą świętości” (KKK 826).

Święty kocha PRAWDĘ o sobie, niesie DOBRO innym, zachwyca się PIĘKNEM Boga!

Święty widzi jak Bóg przez WIARĘ, pragnie jak Bóg przez NADZIEJĘ, kocha jak Bóg przez MIŁOŚĆ!

Święty inspiruje życiem i wspiera modlitwami!

Zdobywajmy się na świętą zuchwałość. Postanówmy sobie i usiłujmy, za łaską Boga, stać się świętymi jak oni.

św. Teresa od Jezusa