Pierwsze Mieszkanie - Twoja Twierdza Wewnętrzna - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Pierwsze Mieszkanie – Twoja Twierdza Wewnętrzna

„Są to dusze bardzo jeszcze zaprzątające się światem, ale miewają przecież i dobre pragnienia i choć w dalekich odstępach czasu, uciekają się przecież do Pana i polecają siebie miłosierdziu Jego i zastanawiają się nad sobą, choć niedługo i pobieżnie. Kilka razy na miesiąc osobny sobie czas upatrują na modlitwę, choć prawda, że najczęściej pełną roztargnień i myśli o sprawach światowych, do których bardzo są jeszcze przywiązane, albowiem gdzie jest skarb twój, tam i serce twoje. Od czasu do czasu zdobywając się na męstwo, odrywają się chwilowo od swych roztargnień zewnętrznych dla spokojnego na osobności rozważania, co już jest wielką rzeczą, bo prowadzi je to do poznania samych siebie i do przekonania się, że drogą, którą dotąd szły, do bramy twierdzy nie trafią. Tak więc wchodzą do pierwszego mieszkania z najniższych, ale tyle razem z nimi wciska się gadzin, że nie są jeszcze zdolne rozpatrzyć się w piękności gmachu, ani w nim odpocząć. Zawsze jednak dobrze, że przynajmniej weszły”. (T 1M 1,8)

„Otóż jak pszczoła, zważmy to porównanie, nie siedzi ciągle w ulu, ale wciąż wylatuje z niego i lata od kwiatu do kwiatu zbierając miód, tak i duszy pracującej nad poznaniem siebie, dobrze jest, niech mi wierzy, wzlecieć niekiedy wyżej, do rozważania wielmożności Boga. Lepiej tam pozna niskość swoją, niż w samej sobie, a nadto łatwiej tam oswobodzi się od tych gadzin, wdzierających się za nią do pierwszych komnat, które stanowi poznanie siebie”. (T 1M 2,8)

Podsumowanie:

  • Symbol mieszkanie: wzlatująca pszczoła.
  • Stan człowieka: uznanie własnej słabości i grzeszności.
  • Odpowiedź: nawrócenie, wejście w głąb siebie i uznanie wysłanej godności.
  • Zadanie: poznawanie siebie, chodzenie w prawdzie, uczenie się pokory.
  • Modlitwa: modlitwa trudu, regularnego spotykania się ze swoim wnętrzem i ze swoim Bogiem.
  • Chrystus: Lekarz.
  • Postacie biblijne: Paweł Apostoł, Maria Magdalena, celnik Mateusz, Zacheusz.