Rekolekcje adwentowe [19] | Modlę się za innych - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Rekolekcje adwentowe [19] | Modlę się za innych

Apostołuj: „…gdzie można słowem, tam słowem; gdzie można czynem tam czynem; a gdzie nie można ani słowem ani czynem, tam modlitwą i pokutą”, oraz zawsze i wszędzie „zostaje nauczać własnym przykładem”. (…) Świat wszystkiego może mnie pozbawić, ale zostanie jedna kryjówka dla niego niedostępna: modlitwa!

Święty Rafał Kalinowski