Rozważania na Wielki Tydzień - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Rozważania na Wielki Tydzień

Wielki Tydzień - przestrzeń ostatnich ziemskich dni Jezusa. To czas końca i początku, cierpienia i tryumfu, przemawiającej pustki i niewypowiedzianej radości. To klimat TAJEMNICY, przed którą klękam, milczę i adoruję. Co ciekawe - serce podpowiada mi, że wcale nie muszę zrozumieć TAJEMNICY tych dni, wystarczy, że ją pokocham.

Treść wydarzeń Wielkiego Tygodnia związana jest z triumfalnym wjazdem Jezusa do Jerozolimy, spotkaniem z przyjaciółmi w Betanii, ostatnimi dyskusjami Mistrza z Sanhedrynem, ujawnieniem zdrajcy, przepowiedniami Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu świata. Ostatnie godziny Jezusa wypełnia pełna wzruszeń Ostatnia Wieczerza, dramatyczna Męka, wreszcie chwalebne Zmartwychwstanie. Liturgia tych dni odtwarza te wydarzenia, pobudzając mnie do głębokiej refleksji i wielkiej wdzięczności.

Na ten czas Wielkiego Tygodnia można spojrzeć w świetle innego Wielkiego Tygodnia – opisu stworzenia świata.

Tam wszystko powstało z niczego. Tutaj, dzięki Chrystusowie, wszystko staje się nowe...

Zapraszam codziennie do wielkotygodniowych rozważań w klimacie stwarzania - TAK UPŁYNĄŁ WIECZÓR I PORANEK...

o. Mariusz Wójtowicz OCD

5 kwietnia 2020

Niedziela Palmowa – I dzień stworzenia

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. To dzisiaj Jezus z pokorną odwagą wjeżdża do Jerozolimy – miasta końca i początku. Był już tutaj wiele razy. Zna to […]
6 kwietnia 2020

Wielki Poniedziałek – II dzień stworzenia

Na sześć dni przed Paschą Jezus jest w Betanii. To Jego sprawdzony azyl, gdzie w gronie swoich przyjaciół, może poczuć się bezpiecznie. To tutaj dokonał dotychczas […]
7 kwietnia 2020

Wielki Wtorek – III dzień stworzenia

Wielki Wtorek to czas gwałtownych polemik i stanowczych wyborów, ale to również, na zakończenie dnia, pełna wzruszeń wieczerza. Jezus odważnie dyskutuje ze starszyzną żydowską, nie oszczędzając […]
8 kwietnia 2020

Wielka Środa – IV dzień stworzenia

Wielka Środa jest czasem kalkulacji i wyceny przyjaźni. Jezus zostaje przeliczony i wydany za 30 srebrników… To bardzo mało, jak na zapłatę za zdradę Przyjaciela, Mistrza […]
9 kwietnia 2020

Wielki Czwartek – V dzień stworzenia

Jakże wymagające połączenie dwóch skrajnych doświadczeń Jezusa daje nam Wielki Czwartek. Z jednej strony wyjątkowo uroczysty posiłek z całym gronem Apostołów już w formie wieczerzy paschalnej, […]
10 kwietnia 2020

Wielki Piątek – VI dzień stworzenia

Po sporej ilości słów w postaci wskazówek, przypowieści, opowiadań i logicznych argumentacji, Wielki Piątek jest przestrzenią, w której Jezus używa niewielu zdań. Padają one głównie jako […]
11 kwietnia 2020

Wielka Sobota – VII dzień stworzenia

Wszystko milczy… odczuwa pustkę… żałuje? Wszystko czeka… Dzisiaj święto zadumy i nieznośnej ciszy czekanie. Jakie to nieatrakcyjne. Nic się nie dzieje… Wielka cisza spowiła ziemię; wielka […]
12 kwietnia 2020

Niedziela Zmartwychwstania – VIII dzień stworzenia

Człowiek całe życie zabiega o to, by żyć wiecznie! I dobrze, bo WIECZNOŚĆ wpisana jest w genetyczny kod jego ducha. To odwieczne tchnienie Stwórcy. Życie bez […]
13 kwietnia 2020

Poniedziałek Wielkanocny – Bóg ciągle stwarza

Moje codzienność jest niczym Emaus… Kiedy coś mnie zawodzi, ktoś nie spełnia moich oczekiwań, a kolejna próba kończy się klęską uciekam w „bezpieczne” miejsce przeciętności mówiąc: […]

Niedziela Palmowa

Jezus z pokorną odwagą wjeżdża do Jerozolimy - miasta końca i początku…

Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!


Wielki Poniedziałek

Jezus zostaje namaszczony - umocniony „ludzkim gestem”  na najtrudniejszą godzinę

Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu.


Wielki Wtorek

Jezus zapowiada kruchość ludzkie woli: zdradę Judasza i zaparcie się Piotra

Co masz uczynić, czyń prędzej!

Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz…


Wielka Środa

Jezus zostaje wydany za 30 srebrników – dobroć określona marną sumą…

Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam.


Wielki Czwartek

Jezus ustanawia Eucharystię, modląc się odczuwa trwogę, walczy i na modlitwie zwycięża

To jest Ciało moje za was wydane. Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej.


Wielki Piątek

Jezus zostaje niesłusznie oskarżony, skazany i ukrzyżowany. Umiera… On milczy, a wszystko wokół Niego krzyczy…

Wykonało się!


Wielka Sobota

Wszystko milczy… odczuwa pustkę… żałuje? Wszystko czeka…

Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął.


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Jezus swoim zmartwychwstaniem ogłasza królestwo życia, czas miłości, która daje życie

Trzeciego dnia zmartwychwstanie, wy jesteście świadkami tego.

grafika: Marcin Kaczmar