Rozważania na Wielki Tydzień - WPROWADZENIE - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Rozważania na Wielki Tydzień – WPROWADZENIE

Wielki Tydzień – przestrzeń ostatnich ziemskich dni Jezusa. To czas końca i początku, cierpienia i tryumfu, przemawiającej pustki i niewypowiedzianej radości. To klimat TAJEMNICY, przed którą klękam, milczę i adoruję. Co ciekawe – serce podpowiada mi, że wcale nie muszę zrozumieć TAJEMNICY tych dni, wystarczy, że ją pokocham.

Treść wydarzeń Wielkiego Tygodnia związana jest z triumfalnym wjazdem Jezusa do Jerozolimy, spotkaniem z przyjaciółmi w Betanii, ostatnimi dyskusjami Mistrza z Sanhedrynem, ujawnieniem zdrajcy, przepowiedniami Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu świata. Ostatnie godziny Jezusa wypełnia pełna wzruszeń Ostatnia Wieczerza, dramatyczna Męka, wreszcie chwalebne Zmartwychwstanie. Liturgia tych dni odtwarza te wydarzenia, pobudzając mnie do głębokiej refleksji i wielkiej wdzięczności.

Na ten czas Wielkiego Tygodnia można spojrzeć w świetle innego Wielkiego Tygodnia – opisu stworzenia świata.

Tam wszystko powstało z niczego. Tutaj, dzięki Chrystusowie, wszystko staje się nowe…

Zapraszam codziennie do wielkotygodniowych rozważań w klimacie stwarzania – TAK UPŁYNĄŁ WIECZÓR I PORANEK…

o. Mariusz Wójtowicz OCD


Niedziela Palmowa

Jezus z pokorną odwagą wjeżdża do Jerozolimy – miasta końca i początku…

Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!


Wielki Poniedziałek

Jezus zostaje namaszczony – umocniony „ludzkim gestem”  na najtrudniejszą godzinę

Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu.


Wielki Wtorek

Jezus zapowiada kruchość ludzkie woli: zdradę Judasza i zaparcie się Piotra

Co masz uczynić, czyń prędzej!

Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz…


Wielka Środa

Jezus zostaje wydany za 30 srebrników – dobroć określona marną sumą…

Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam.


Wielki Czwartek

Jezus ustanawia Eucharystię, modląc się odczuwa trwogę, walczy i na modlitwie zwycięża

To jest Ciało moje za was wydane. Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej.


Wielki Piątek

Jezus zostaje niesłusznie oskarżony, skazany i ukrzyżowany. Umiera… On milczy, a wszystko wokół Niego krzyczy…

Wykonało się!


Wielka Sobota

Wszystko milczy… odczuwa pustkę… żałuje? Wszystko czeka…

Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął.


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Jezus swoim zmartwychwstaniem ogłasza królestwo życia, czas miłości, która daje życie

Trzeciego dnia zmartwychwstanie, wy jesteście świadkami tego.

grafika: Marcin Kaczmar