Szukając Boga - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Szukając Boga

tekst: św. Teresa od Jezusa
muzyka: o. Zenon Choma OCD, Katarzyna Blat

W tak żywych rysach miłości płomienie
Twe podobieństwo we Mnie utworzyły,
Że żaden pędzel i żadne natchnienie
Obrazu takiej piękności i siły Stworzyć nie mogą,
Tyś bowiem powstała
Tak piękna, urocza z tchnieniem Wszechmocnego,
Z mojej miłości, która wiecznie trwała.
Szukaj więc we Mnie istnienia twojego.

We Mnie poszukuj istnienia twojego,
Mnie zaś odnajdziesz w głębi serca swego.

I gdybyś swoje ujrzała oblicze,
I swej istoty dostrzegła odbicie
Tak, jak je mają głębie tajemnicze
Mojej istoty, to twoje ziemskie życie
Uleciałoby z ciasnego więzienia,
Bo nie jest w mocy znieść blasku takiego,
Więc Mnie poszukuj w głębi serca twego.

We Mnie poszukuj istnienia twojego,
Mnie zaś odnajdziesz w głębi serca swego.

I to jest twojej miłości zadaniem,
Abyś gotowa była we wnętrzu swoim,
I stała czujna za każdym wezwaniem,
By być przybytkiem i mieszkaniem moim.
Poza swą duszą nie szukaj Mnie w świecie,
Bom Ja tak bliski istnienia twojego,
Ja cię ogarniam i daję ci życie,
Szukaj Mnie zatem w głębi serca twego.

We Mnie poszukuj istnienia twojego,
Mnie zaś odnajdziesz w głębi serca swego.