Tell Mar Elias - miejsce urodzenia proroka Eliasza - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Tell Mar Elias – miejsce urodzenia proroka Eliasza

Tell Mar Elias znajduje się powyżej biblijnego miejscowości Tiszbe skąd według tradycji pochodził i gdzie się urodził prorok Eliasz. Samo wzniesienie daje piękny widok na również znane z Biblii wzgórza Gileadu. Obecnie to co pozostało z późnej epoki bizantyjskiej to ruiny jednego z największych kościołów Jordanii. Była to trójnawowa budowla z dwoma szeregami kolumn, apsydą, baptysterium i przylegającym klasztorem.