18. dzień rekolekcji – I MIESZKANIE "POZNANIE" - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

18. dzień rekolekcji – I MIESZKANIE “POZNANIE”

Wielka to zaiste wina nasza i wstyd, że z własnej winy naszej nie znamy samych siebie ani nie wiemy, czym jesteśmy. (1 M 1,2) Otóż jak pszczoła, zważmy to porównanie, nie siedzi ciągle w ulu, ale wciąż wylatuje z niego i lata od kwiatu do kwiatu zbierając miód, tak i duszy pracującej nad poznaniem siebie, dobrze jest, niech mi wierzy, wzlecieć niekiedy wyżej, do rozważania wielmożności Boga. Lepiej tam pozna niskość swoją, niż w samej sobie (…) (1 M 2,8)

św. Teresa od Jezusa, Twierdza wewnętrzna

Nagranie archiwalne A.D. 2016