40 dni ze św. Teresą od Jezusa

Czas poznawania siebie i życiowej wędrówki w głąb serca oraz codziennego nawracania się i wybierania Boga
15 lutego 2021

Rekolekcje wielkopostne – 40 dni ze św. Teresą od Jezusa

40 dni potopu za czasów Noego. 40 lat powrotu Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej. 40 dni wędrówki proroka Eliasza na górę Horeb. 40 dni Jezusa […]
16 lutego 2021

1. dzień rekolekcji – ŚWIĘTOŚĆ

Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i jaką pokorą raczy ciebie nauczać. Wierz mi, tak dobrego przyjaciela nigdy nie powinnaś […]
17 lutego 2021

2. dzień rekolekcji – NAWRÓCENIE

Pewnego dnia zdarzyło mi się, że wszedłszy do kaplicy domowej, ujrzałam obraz (…) przedstawiał Chrystusa, całego okrytego ranami, tak wiernie oddanego, że na widok jego moja […]
18 lutego 2021

3. dzień rekolekcji – MIŁOSIERDZIE

Niech ufa w dobroć Boga, która jest większa niż wszystkie złości, jakich możemy się dopuścić, bo nie pamiętając o niewdzięczności naszej, skoro tylko my uznawszy swoją […]
19 lutego 2021

4. dzień rekolekcji – MODLITWA

Modlitwa, bowiem wewnętrzna jest to, zdaniem moim, poufne i przyjacielskie z Bogiem obcowanie i wylewna, po wiele razy powtarzana rozmowa z Tym, o którym wiemy, że […]
21 lutego 2021

5. dzień rekolekcji – WARUNKI MODLITWY

Nie sądźcie, bym wam chciała zbyt wiele rzeczy nakładać. (…) Trzy rzeczy tylko w tejże Regule zalecone, szerzej tu objaśnię, bo niezmiernie wiele na tym zależy, […]
22 lutego 2021

6. dzień rekolekcji – MIŁOŚĆ

(…) jeśli chcemy znaczny uczynić postęp na tej drodze i dojść do tych mieszkań, do których tęsknimy, nie o to nam chodzić powinno, byśmy dużo rozmyślały, […]
23 lutego 2021

7. dzień rekolekcji – WYRZECZENIE

(…) bo nie o to chodzi, by oddalić się ciałem, ale o to, by dusza stanowczo i całkowicie zespoliła się z Jezusem, najsłodszym Panem naszym, w […]
24 lutego 2021

8. dzień rekolekcji – POKORA

Prawdziwa pokora na tym głównie się zasadza, byśmy zawsze ochotnie gotowi byli na wszystko, cokolwiek Pan z nami zrobić zechce, i zawsze znali siebie niegodnymi zwać […]
25 lutego 2021

9. dzień rekolekcji – DETRMINACJA

Sądzę, że wszystko na tym polega, by przystąpili do rzeczy z niezachwianym postanowieniem, iż nie spoczną, póki nie staną u celu. Niech przyjdzie co chce, niech […]
26 lutego 2021

10. dzień rekolekcji – STOPNIE MODLITWY

Cztery – zdaje mi się – mogą być sposoby podlewania: albo ciągnąć wodę ze studni, co jest pracą bardzo uciążliwą, albo za pomocą norii czy wodociągu, […]
28 lutego 2021

11. dzień rekolekcji – CZERPANIE WODY ZE STUDNI

O początkujących w modlitwie wewnętrznej można powiedzieć, że są podobni do ludzi ciągnących wodę ze studni, co jak mówiłam, wielkie im sprawia trudu. (…) Cóż wtedy […]
1 marca 2021

12. dzień rekolekcji – PROWADZENIE WODY KANAŁAMI

Teraz powiem o drugim sposobie czerpania wody, jaki powziął Pan ogrodu, aby ogrodnik mógł za pomocą sztucznego przyrządu i kanału z mniejszą pracą sprowadzać większą ilość […]
2 marca 2021

13. dzień rekolekcji – WODA PROSTO ZE STRUMIENIA

Mówmy już teraz o trzecim sposobie podlewania ogrodu za pomocą wody sprowadzonej ze strumienia lub ze źródła. Ten sposób podlewania odbywa się z daleko mniejszą pracą, […]
3 marca 2021

14. dzień rekolekcji – DESZCZ

Niech Pan zechce nauczyć mnie słów odpowiednich, abym zdołała powiedzieć nieco o czwartej wodzie i czwartym sposobie podlewania ogrodu. (…) We wszystkich poprzedzających sposobach modlitwy, o […]
4 marca 2021

15. dzień rekolekcji – TWIERDZA

Przedstawiła mi się dusza nasza jako twierdza cała z jednego diamentu albo na wskroś przejrzystego kryształu, podzielona na wiele rozmaitych komnat, podobnie jak i w niebie […]
5 marca 2021

16. dzień rekolekcji – POZA TWIERDZĄ

Są w rzeczy samej dusze tak zniedołężniałe i tak nawykłe do obracania się wyłącznie w rzeczach zewnętrznych, iż straciły niejako wszelką możność oderwania się od nich […]
7 marca 2021

17. dzień rekolekcji – WEJŚCIE DO TWIERDZY

Bramą więc, którą się wchodzi do tej twierdzy jest, o ile ja rzecz rozumiem, modlitwa i rozważanie. Nie obstaję tu koniecznie za modlitwą myślną, może być […]
8 marca 2021

18. dzień rekolekcji – I MIESZKANIE “POZNANIE”

Wielka to zaiste wina nasza i wstyd, że z własnej winy naszej nie znamy samych siebie ani nie wiemy, czym jesteśmy. (1 M 1,2) Otóż jak […]
9 marca 2021

19. dzień rekolekcji – II MIESZKANIE “WALKA”

Nurzałam się blisko dwadzieścia lat w tym burzliwym morzu, wciąż upadając, to znów podnosząc się, i to słabo tylko – i potem znowu upadając – i […]
10 marca 2021

20. dzień rekolekcji – III MIESZKANIE “UPORZĄDKOWANIE”

Takich dusz, sądzę, z łaski Bożej wiele jest na świecie; pragną one nie obrazić w niczym Boskiego Majestatu, wystrzegają się nawet grzechów powszednich, spełniają chętnie uczynki […]
11 marca 2021

21. dzień rekolekcji – IV MIESZKANIE “ODPOCZYNEK”

Co do sposobu, w jaki dusza zachowywać się powinna w chwilach tego odpocznienia, niczego tu więcej nie potrzeba, tylko cichości i nierobienia hałasu. “Hałasem” nazywam silenie […]
12 marca 2021

22. dzień rekolekcji – V MIESZKANIE “PASCHA”

Naonczas ożywia się ten robak, gdy ciepłem Ducha Świętego zagrzany, poczyna korzystać z ogólnych pomocy łaski, których Bóg użycza każdemu; gdy poczyna używać środków, które Pan […]
14 marca 2021

23. dzień rekolekcji – VI MIESZKANIE “ZARĘCZYNY”

Wierzajcie, siostry, jedna jest tylko droga bezpieczna: chcieć tego, czego chce Bóg, który zna nas lepiej niż my same siebie. Oddajmy się w ręce Jego, niech […]
15 marca 2021

24. dzień rekolekcji – VII MIESZKANIE “ZAŚLUBINY”

Wtedy Pan (…) rzekł do mnie: Nie bój się, córko nikt nie zdoła odłączyć cię ode Mnie. Potem ukazał mi się przez wyobraźnię jak to nieraz […]
16 marca 2021

25. dzień rekolekcji – BŁOGOSŁAWIONA CODZIENNOŚĆ

Odwagi więc, córki moje, nie dawajcie miejsca smutkowi; ale gdy posłuszeństwo posyła was do posług zewnętrznych, bądźcie tego pewne, że i w kuchni także, wśród garnków […]
17 marca 2021

26. dzień rekolekcji – CZŁOWIECZEŃSTWO JEZUSA

Ponieważ jesteś sama, postaraj się, córko o towarzystwo. A jakież mogłabyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy? Przedstaw sobie Pana stojącego […]
18 marca 2021

27. dzień rekolekcji – ZAŻYŁOŚĆ Z JEZUSEM

Okrutnie traktuje Bóg swoich przyjaciół. W rzeczywistości jednak nie czyni im nic złego, przecież tak samo postąpił ze swoim Synem”. Wcześniej Bóg Ojciec dał jej zobaczyć […]
19 marca 2021

28. dzień rekolekcji – CZŁOWIECZEŃSTWO DLA CHRYSTUSA

Dla kogo Chrystus jest przyjacielem i wielkodusznym przewodnikiem, ten wszystko potrafi znieść. Jezus sam przychodzi z pomocą, dodaje sił, nie opuszcza nikogo, jest prawdziwym i szczerym […]
21 marca 2021

29. dzień rekolekcji – DUCH ŚWIĘTY

Pewnego dnia, a było to w wigilię Zesłania Ducha Świętego, po Mszy schroniłam się na miejsce samotne, gdzie często przebywałam na modlitwie i wziąwszy do rąk […]
22 marca 2021

30. dzień rekolekcji – OJCIEC

Ojcze Święty, który jesteś w niebie, kiedy taka była wola Twoja, iż zgodziłeś się na takie dla nas poniżenie się Syna Twego, że zaiste nie mogłeś […]
23 marca 2021

31. dzień rekolekcji – MARYJA

Gdy matka moja umarła miałam, o ile pamiętam, dwanaście lat lub mało co mniej. Rozumiejąc wielkość straty, poszłam w utrapieniu swym przed obraz Matki Boskiej i […]
24 marca 2021

32. dzień rekolekcji – ŚW. JÓZEF

Ojciec ten mój i Patron wybawił mnie i więcej mi dobrego uczynił niż sama prosić umiałam. Nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej chwili prosiła go, […]
25 marca 2021

33. dzień rekolekcji – EUCHARYSTIA

Gdy widzę taki ogromny majestat, ukryty w takiej malutkiej rzeczy, jaką jest Hostia, wtedy doprawdy dusza moja nie może wyjść z podziwu nad taką nieogarnioną mądrością. […]
26 marca 2021

34. dzień rekolekcji – OGRÓJEC

(…) najłatwiej było mi odnaleźć się podczas Jego modlitwy w Ogrójcu. Tam dotrzymywałam Mu towarzystwa. Myślałam – o ile byłam w stanie – o tym pocie […]
28 marca 2021

35. dzień rekolekcji – KIEROWNICTWO

I dla mnie ta zbytnia ufność w siebie była przyczyną ruiny. Bardzo, więc w tym stanie, jak w każdym innym potrzeba przewodnika i zasięgania rady osób […]
29 marca 2021

36. dzień rekolekcji – PRZEBACZENIE

Niech pamięta ta dusza o Jego słowach, niech się przypatrzy temu miłosierdziu, jakie okazał nade mną, której prędzej sprzykrzyło się obrażać Go, niż Jego łaskawości sprzykrzyło […]
30 marca 2021

37. dzień rekolekcji – SZKAPLERZ

My wszyscy, którzy nosimy święty habit Karmelu, jesteśmy powołani do modlitwy i kontemplacji; to jest bowiem nasz początek, z tego rodu się wywodzimy, od owych świętych […]
31 marca 2021

38. dzień rekolekcji – DOM RODZINNY I OJCIEC

Ojciec mój miał wielkie miłosierdzie dla ubogich i był litościwy dla chorych, a także dla sług. Tak dalece, że nigdy nie mógł się zdobyć na trzymanie […]
1 kwietnia 2021

39. dzień rekolekcji – PASJA ŻYCIA

W opisach tych fundacji nie przedstawiam tych wielkich trudów podróży pośród chłodu, upału, śniegu, a zdarzało się nieraz, że przez cały dzień śnieg nie przestawał sypać, […]
2 kwietnia 2021

40. dzień rekolekcji – CÓRKA KOŚCIOŁA

Czułam, że oddawszy się bez podziału modlitwie za tych, którzy bronią Kościoła, za kaznodziejów i uczonych teologów, którzy są obrońcami jego, będziemy wedle naszej możności wspomagały […]