32. dzień rekolekcji – ŚW. JÓZEF - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

32. dzień rekolekcji – ŚW. JÓZEF

Ojciec ten mój i Patron wybawił mnie i więcej mi dobrego uczynił niż sama prosić umiałam. Nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej chwili prosiła go, o jaką rzecz, której by mi nie wyświadczył. Jest to rzecz zdumiewająca, jak wielkie rzeczy Bóg mi uczynił za przyczyną tego chwalebnego Świętego. Z ilu niebezpieczeństw na ciele i na duszy mnie wybawił. Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich.

św. Teresa od Jezusa, Księga życia 6,6

Nagranie archiwalne A.D. 2016