Tuż za progiem - płyta - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Tuż za progiem – płyta

Płyta jubileuszowa na 400 lat obecności karmelitów bosych w Polsce.

 1. Pozwól mi usiąść u Twych stóp
 2. Któryż bóg
 3. Nie lękaj się
 4. Rozpoznaj czas nawiedzenia swego
 5. Wielki jest Pan
 6. Przyjdź Duchu Święty i łaską Swą
 7. Duchu Święty przyjdź
 8. Duchu Święty pouczaj mnie
 9. Duchu przyjdź i ogarniaj miłością
 10. Słowo – J 14, 23-27
 11. Kiedy jesteś we mnie
 12. Kiedy Duch Święty zstąpi
 13. Czekaliśmy na Ciebie
 14. Królestwo Twe
 15. Bądź pozdrowiona

Wybrzeża ciszy… (por. Jan Paweł II) to przestrzeń spotkania z Przyjacielem. Każdy z nas nosi w sobie głębokie pragnienie przekroczenia progu, aby tuż za nim, w izdebce swego serca ukryć się sam na sam z Tym, który widzi w ukryciu (por. Mt 6, 6).

Karmelici bosi od 400 lat swojej obecności w Polsce starają się, za przykładem swych świętych Rodziców, wyśpiewywać życiem modlitwy Pieśń o Bogu ukrytym (por. Jan Paweł II), oraz dzielić się swoim doświadczeniem Boga poprzez różne formy apostolstwa.

Płyta Tuż za progiem prowadzi do modlitwy, czyli do przyjacielskiej rozmowy, wielokrotnie powtarzanej, z Tym o którym wiemy, że nas kocha (św. Teresa od Jezusa). Nagrana została przez karmelitów bosych i naszych przyjaciół. Teksty i muzyka do pieśni są owocem trwania na modlitwie i słuchania Słowa Bożego we wspólnocie Karmelitańskiego Ruchu Ewangelizacyjno Modlitewnego (KREM). Jednocześnie profesjonalni muzycy nadali tym pieśniom ciekawą, żywą formę muzyczną.