Twoja Twierdza Wewnętrzna - św. Teresa od Jezusa i jej życie - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Twoja Twierdza Wewnętrzna – św. Teresa od Jezusa i jej życie

„jak mogłeś pozwolić (…) na moje zbłądzenie”. (Ż 1,8)

„Bóg wbrew mojej woli zmuszał mnie, abym się przezwyciężyła”. (Ż 3,4)

„Z ilu niebezpieczeństw na ciele i na duszy mnie wybawił. Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich”. (Ż 6,6)

„Modlitwa, bowiem wewnętrzna jest to, zdaniem moim, poufne i przyjacielskie z Bogiem obcowanie i wylewna, po wiele razy powtarzana rozmowa z Tym, o którym wiemy, że nas miłuje”. (Ż 8,5)

„Pan przykazał mi stanowczo, abym starała się ze wszystkich sił o założenie tego klasztoru i sprawy tej nie zaniedbywała; że będzie w nim kwitła żarliwa służba Jego; że ma być pod wezwaniem św. Józefa”. (Ż 32,11)