Żyjący obraz Teresy - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Żyjący obraz Teresy

Tę wyjątkową kobietę można zrozumieć tylko w oparciu o niesprzeczne przeciwieństwa i naturalne paradoksy!

Owiana świętością jeszcze na ziemi świadomie żyła swymi brakami.

Rozmach apostolski łączyła ze spokojem ducha.

Odpoczywała w kontemplacji i trudziła się ascezą.

Po męsku była odważna życiem i wrażliwa sercem kobiety – matki.

Wielkie pragnienia realizowała poprzez wierność i cierpliwość wobec tego co, małe i ogólnie dostępne.

W niej to, co ludzkie zostało ubogacone tym, co Boże, a to, co Boże znalazło godne wcielenie w tym, co ludzkie.

Jednakowo do końca pozostawała oddana tak miłości Boga jak i człowieka.

Po ludzku wierzyła, ufała i kochała!

Żyła modlitwą i modlitwę czyniła życiem.

Dzięki pokorze była człowiekiem bezkresnych horyzontów.

Dzięki wyrzeczeniu człowiekiem wolnego serca.

Dzięki miłości człowiekiem Bożego, pełnego miłosierdzia spojrzenia.

Zdeterminowana niestrudzenie zdobywała TWIERDZĘ ŻYCIA – “siebie”, gdzie mieszka sam BÓG!

Namalowała obraz swej przyjaźni z Bogiem pismami i urealniła w zakładanych wspólnotach i klasztorach. Dzisiaj maluje go nadal poprzez kolejne osoby, które inspirują się jej życiem i nauczaniem czego obecny film i książka są najlepszym potwierdzeniem.

Dzięki Tereso!

o. Mariusz Wójtowicz OCD