2. dzień Nowenny do Ducha Świętego - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

2. dzień Nowenny do Ducha Świętego

Duchu Święty, natchnij nas

Modlitwa za Kościół

Duchu Święty, natchnij mnie.
Miłości Boża, pochłoń mnie.
Po prawdziwej drodze prowadź mnie,
Maryjo, moja Matko, spójrz na mnie,
Z Jezusem błogosław mnie.
Od wszelkiego zła,
Od wszelkiej iluzji,
Od wszelkiego niebezpieczeństwa
Zachowaj mnie.

 W Wieczerniku Słowa Bożego:

«Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego». (Dz 1,13-14)


Z „Myśli” św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego:

Patrzyłam w głąb groty i zostało mi powiedziane, że grota jest figurą Kościoła, który na zewnątrz wydaje się brzydki i mały, ale w swoich wnętrznościach ukrywa skarby, piękności i wzniosłości nieskończone: że ubóstwo jest jego skarbem; czystość jego rozkoszami i pięknem; i posłuszeństwo jego mocą. że skarby, które kontemplowałam, należą do Kościoła, że są to cnoty, za którymi on się ukrywa i że tylko poprzez nie możemy dojść do Boga; że te skarby jednak pochodzą od Boga, który karmi Kościół, i wracają do Boga jako do swojego źródła; to tak jakby lampa była zasilana oliwą, która wypływałaby z naczynia i wracała do niego poprzez szkło, w którym znajdowałby się knot. (Zeszyt zarezerwowany IV, 44)


Módlmy się:

Dzięki Ci składamy, Chryste, że napełniłeś Apostołów i cały Kościół pociechą Ducha Świętego. Za Jego pośrednictwem objaw wszystkim narodom światło Ewangelii, a przez posługę Twoich świadków, w szczególności kapłanów, spraw, aby wszyscy doszli do Ojca. Ześlij Twemu Kościołowi Ducha jedności. Niech oddala od Twojej wspólnoty wszelką niezgodę, nienawiść, rozdarcie. Spraw, by papież, biskupi, kapłani i wierni świeccy, czuwając na modlitwie, przyjmowali natchnienia Ducha do swoich apostolskich zadań. Amen.