Nowenna do Ducha Świętego
ze św. Marią od Jezusa Ukrzyżowanego

Duchu Święty natchnij mnie...

9 maja 2024

Nowenna do Ducha Świętego – skąd się wzięła?

Duchu Święty, natchnij mnie.Miłości Boża, pochłoń mnie.Po prawdziwej drodze prowadź mnie,Maryjo, moja Matko, spójrz na mnie,Z Jezusem błogosław mnie.Od wszelkiego zła,Od wszelkiej iluzji,Od wszelkiego niebezpieczeństwaZachowaj mnie. […]
9 maja 2024

1. dzień Nowenny do Ducha Świętego

Duchu Święty Modlitwa oddania, czci i uniżenia Duchu Święty, natchnij mnie.Miłości Boża, pochłoń mnie.Po prawdziwej drodze prowadź mnie,Maryjo, moja Matko, spójrz na mnie,Z Jezusem błogosław mnie.Od […]
10 maja 2024

2. dzień Nowenny do Ducha Świętego

Duchu Święty, natchnij nas Modlitwa za Kościół Duchu Święty, natchnij mnie.Miłości Boża, pochłoń mnie.Po prawdziwej drodze prowadź mnie,Maryjo, moja Matko, spójrz na mnie,Z Jezusem błogosław mnie.Od […]
11 maja 2024

3. dzień Nowenny do Ducha Świętego

Miłości Boża, pochłoń nas Modlitwa za Karmel Duchu Święty, natchnij mnie.Miłości Boża, pochłoń mnie.Po prawdziwej drodze prowadź mnie,Maryjo, moja Matko, spójrz na mnie,Z Jezusem błogosław mnie.Od […]
12 maja 2024

Modlitwa do Ducha Świętego – Mała Arabka

Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Po prawdziwej drodze prowadź mnie, Maryjo, moja Matko, spójrz na mnie, Z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego zła, […]
12 maja 2024

4. dzień Nowenny do Ducha Świętego

Po prawdziwej drodze prowadź nas Modlitwa o nawrócenie Duchu Święty, natchnij mnie.Miłości Boża, pochłoń mnie.Po prawdziwej drodze prowadź mnie,Maryjo, moja Matko, spójrz na mnie,Z Jezusem błogosław […]
13 maja 2024

5. dzień Nowenny do Ducha Świętego

Maryjo, Matko nasza, spójrz na nas Modlitwa oddania Maryi Duchu Święty, natchnij mnie.Miłości Boża, pochłoń mnie.Po prawdziwej drodze prowadź mnie,Maryjo, moja Matko, spójrz na mnie,Z Jezusem […]
14 maja 2024

6. dzień Nowenny do Ducha Świętego

Maryjo, Matko nasza, z Jezusem błogosław nas Modlitwa za Rodziny Duchu Święty, natchnij mnie.Miłości Boża, pochłoń mnie.Po prawdziwej drodze prowadź mnie,Maryjo, moja Matko, spójrz na mnie,Z […]
15 maja 2024

7. dzień Nowenny do Ducha Świętego

Od wszelkiego zła – zachowaj nas Modlitwa za rządzących Duchu Święty, natchnij mnie.Miłości Boża, pochłoń mnie.Po prawdziwej drodze prowadź mnie,Maryjo, moja Matko, spójrz na mnie,Z Jezusem […]
16 maja 2024

8. dzień Nowenny do Ducha Świętego

Od wszelkiej iluzji – zachowaj nas Modlitwa za młodzież i dzieci Duchu Święty, natchnij mnie.Miłości Boża, pochłoń mnie.Po prawdziwej drodze prowadź mnie,Maryjo, moja Matko, spójrz na […]
17 maja 2024

9. dzień Nowenny do Ducha Świętego

Od wszelkiego niebezpieczeństwa – zachowaj nas Modlitwa za świat Duchu Święty, natchnij mnie.Miłości Boża, pochłoń mnie.Po prawdziwej drodze prowadź mnie,Maryjo, moja Matko, spójrz na mnie,Z Jezusem […]