8. dzień Nowenny do Ducha Świętego - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

8. dzień Nowenny do Ducha Świętego

Od wszelkiej iluzji – zachowaj nas

Modlitwa za młodzież i dzieci

Duchu Święty, natchnij mnie.
Miłości Boża, pochłoń mnie.
Po prawdziwej drodze prowadź mnie,
Maryjo, moja Matko, spójrz na mnie,
Z Jezusem błogosław mnie.
Od wszelkiego zła,
Od wszelkiej iluzji,
Od wszelkiego niebezpieczeństwa
Zachowaj mnie.

W Wieczerniku Słowa Bożego:

«Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha – Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego».  (1 Kor 2, 1 )


Z „Myśli” św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego:

„O Jezu, mój Umiłowany, gdzie jesteś? Kto widział mojego Umiłowanego? – mówiła. Szukałam i nie znalazłam”. Często powtarzała te słowa i jeszcze te inne z niewypowiedzianą miłością: „O Jezu Umiłowany! Biegam, chodzę, szukam Ciebie, płaczę, jestem smutna i nie znajduję mojego Umiłowanego! O Jezu, moja Miłości! Nie mogę żyć bez Ciebie! Wiesz o tym, cała ziemia jest dla mnie niczym bez Ciebie, nie, mój słodki Jezu, wiesz o tym, cała woda morza nie starczyłaby, żeby ochłodzić moje serce”.  (Zeszyt zarezerwowany I, 108)


Módlmy się:

Nasz najlepszy Ojcze, Ty znasz wnętrze ludzkiego serca, nie dopuść, aby nasza dzieci i młodzież kierowały się duchem świata, który prowadzi do grzechu, lecz pozwoliły się prowadzić Duchowi, który pochodzi od Ciebie i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.