ZACZNIJ OD ŚRODKA - 2 Niedziela Wielkiego Postu - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

ZACZNIJ OD ŚRODKA – 2 Niedziela Wielkiego Postu

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”. (Mk 9,2-10)

5 chlebów wskazówek:

  1. Codziennie chodź w blasku Jezusowego światła. Niech Jego życie przemienia Twoje wnętrze. Zadbaj o swe życie duchowe, a ono będzie promieniować dobrocią. Zacznij od środka!
  2. Modlitwa przemienia. Dzięki niej wszystko może stać się jasne, przejrzyste i czyste. Modlitwa powie Ci prawdę o Tobie.
  3. Trwanie z Bogiem na górze jest piękne, daje Ci szerokie spojrzenie, ale jednocześnie wskazuje zadanie – zejście w dolinę codzienności. Nadzwyczajne doświadczenia nie są czymś złym, ale wiara kształtuje się głównie pośród zwyczajności.
  4. Twoje życie wewnętrzne przypomina sinusoidę. Jest w nim trud i odpoczynek, wesele i krzyż. Bez światła Taboru trudno podjąć krzyż Golgoty; a bez krzyża nie ma zmartwychwstania.
  5. Fascynacja płynąca z wiary i strach wynikający z ryzyka popychają Cię do pójścia w ciemno. Pamiętaj, że idzie z Tobą sam Mistrz. O kolejny dzień zatroszczy się Pan – „Jego słuchaj!”

2 ryby cytatów:

św. Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel 2,22:

Jeśli więc dzisiaj ktoś chciałby jeszcze pytać Boga albo pragnąć od Niego jakichś widzeń czy objawień, nie tylko postępowałby nieroztropnie, lecz również obrażałby Boga, nie mając oczu utkwionych w Chrystusa całkowicie, bez pragnienia jakichś innych nowości. (…) Wszystko już powiedziałem przez Słowo moje: Na Niego więc zwróć oczy, gdyż w Nim złożyłem wszystkie słowa i objawienia. Odnajdziesz w Nim o wiele więcej niż to, czego pragniesz i o co prosisz.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Żyć miłością strofa 4:

By żyć miłością, nie w Taboru chwale stawiać nam trzeba przybytki na ziemi,
Lecz za Jezusem mężnie i wytrwale Wciąż postępować śladami krwawymi.
W niebie spoczynek czeka na mnie błogi – Tu krzyż jedyną moją szczęśliwością,
Patrząc na niego, jako na skarb drogi, Żyję miłością!

Kliknij i przejdź do przestrzeni 5+2