TRWAĆ TO KOCHAĆ, TO BYĆ SOBĄ – 5 Niedziela Wielkanocna - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

TRWAĆ TO KOCHAĆ, TO BYĆ SOBĄ – 5 Niedziela Wielkanocna

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. (J 15, 1-8)

5 chlebów wskazówek:

  1. Codziennie odkrywaj Twoje bycie wszczepionym w Jezusowy krzew. To Ty stanowisz część wiecznego organizmu Boga.
  2. Trwać to znaczy kochać, budować przyjaźń, żyć w zażyłości. Trwać w Jezusie to zachowywać zasadę przyjaźni, czyli Jego przykazanie miłości. Trwasz w Jezusie, albo Cię nie ma! Kochasz, albo nie istniejesz!
  3. Syntezą trwania jest regularna modlitwa. Trwając w Chrystusie, pragniesz tego, czego pragnie On i prosisz w wolności o to, czego On chce dla Ciebie.
  4. Latorośl nie musi troszczyć się o owoc, ale o trwanie. Jeśli trwasz, to będą owoce. Zresztą samo trwanie w Jezusie jest już owocem i to tym najobfitszym.
  5. W trwaniu potrzebujesz oczyszczenia. Bóg nie odcina, On oczyszcza. Ogrodnik nie usuwa, On porządkuje. To boli, ale tylko oczyszczona latorośl, wyda jeszcze lepszy owoc.

2 ryby cytatów:

Ojciec Wilfrid Stinissen OCD, Książeczka o dobrym czasie:

Gałązka nie musi martwić się o to, czy przyniesie owoc. Nie musi wciąż się sobie przyglądać i badać, czy pąk się rozwija i czy owoc dojrzewa. Gałązka ma tylko to jedno zadanie – troszczyć się o to, by być złączoną z winnym krzewem.

Święta Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej, Niebo w wierze 1,2:

«Trwajcie we Mnie». To Słowo Boże daje ten nakaz, który wyraża tę wolę. Trwajcie we Mnie nie tylko przez kilka chwil, kilka godzin, które muszą przeminąć, ale «trwajcie…» w sposób stały, normalny. Trwajcie we Mnie, módlcie się we Mnie, adorujcie we Mnie, miłujcie we Mnie, cierpcie we Mnie, pracujcie, działajcie we Mnie. Trwajcie we Mnie, aby stawać przed każdą osobą lub każdą rzeczą, coraz bardziej wnikajcie w tę głębię.