23. dzień rekolekcji – VI MIESZKANIE “ZARĘCZYNY” - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

23. dzień rekolekcji – VI MIESZKANIE “ZARĘCZYNY”

Wierzajcie, siostry, jedna jest tylko droga bezpieczna: chcieć tego, czego chce Bóg, który zna nas lepiej niż my same siebie. Oddajmy się w ręce Jego, niech czyni z nami i w nas wedle woli swojej. W takim postanowieniu trwając wolą niezachwianą, nigdy nie zbłądzimy i zbłądzić nie możemy. A zważcie jeszcze i to, że z otrzymania, choćby najobfitszego podobnych łask, żadne nie przybywa duszy pomnożenie chwały w niebie; przybywa tylko ściślejszy obowiązek służenia Panu, bo komu więcej dano, od tego i więcej żądać będą.

św. Teresa od Jezusa, Twierdza wewnętrzna 6 M 9,16

Nagranie archiwalne A.D. 2016