5. dzień Nowenny do Ducha Świętego - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

5. dzień Nowenny do Ducha Świętego

Maryjo, Matko nasza, spójrz na nas

Modlitwa oddania Maryi

Duchu Święty, natchnij mnie.
Miłości Boża, pochłoń mnie.
Po prawdziwej drodze prowadź mnie,
Maryjo, moja Matko, spójrz na mnie,
Z Jezusem błogosław mnie.
Od wszelkiego zła,
Od wszelkiej iluzji,
Od wszelkiego niebezpieczeństwa
Zachowaj mnie.

W Wieczerniku Słowa Bożego:

«Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je». (Łk 8, 21)


Z „Myśli” św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego:

Czy jestem radosna, czy smutna, niech Twe święte Imię będzie błogosławione, Panie! Czy jestem zatrwożona, czy spokojna, niech Twe święte Imię będzie błogosławione, Panie! Czy cierpię, czy się cieszę, niech Twe święte Imię będzie błogosławione, Panie! I usłyszałam głos, który mi powiedział: Zawierzenie, zawierzenie!… Ale, Panie, daj mi cierpliwość, w ten czy inny sposób, ja już dłużej nie mogę… I usłyszałam głos, który mi powiedział: Ten, który jest Panem choroby, jest też Panem cierpliwości…


Módlmy się:

Panie, nasz Boże, to Ty uczyniłeś Niepokalane Serce Dziewicy Maryi domem Twego Słowa i świątynią Ducha Świętego. Spraw, abyśmy byli ulegli Duchowi Świętemu i otwarci na Jego działanie w nas. Na wzór Serca Maryi uczyń nasze serca ciche i pokorne, proste i czyste, mądre i pojętne, abyśmy miłowali Ciebie ponad wszystko. Amen.